Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Cofnod

Chwiliwch am drawsgrifiadau a busnes a gyflwynwyd gan ddefnyddio allweddair. Gallwch hefyd fireinio’ch chwiliad neu bori drwy’r eitemau diweddaraf gan ddefnyddio'r dewisiadau isod. Methu dod o hyd i wybodaeth? Darllenwch ein canllawiau.
Select a search filter
Aelod: Aelod:
Select meeting type Meeting Type:
Only include order papers in search Grwpio yn ôl dyddiad:
Gweld mwy

Dysgu am Senedd Cymru

Close Hidlo fesul Aelod
Member
Adam Price Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Member
Alun Davies Blaenau Gwent
Member
Andrew R.T. Davies Canol De Cymru
Member
Angela Burns Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Member
Ann Jones Dyffryn Clwyd
Member
Bethan Sayed Gorllewin De Cymru
Member
Carl Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy
Member
Caroline Jones Gorllewin De Cymru
Member
Carwyn Jones Pen-y-Bont ar Ogwr
Member
Dai Lloyd Gorllewin De Cymru
Member
Darren Millar Gorllewin Clwyd
Member
David J. Rowlands Dwyrain De Cymru
Member
David Melding Canol De Cymru
Member
David Rees Aberafan
Member
Dawn Bowden Merthyr Tudful a Rhymni
Member
Delyth Jewell Dwyrain De Cymru
Member
Elin Jones Ceredigion
Member
Eluned Morgan Canolbarth a Gorllewin Cymru
Member
Gareth Bennett Canol De Cymru
Member
Hannah Blythyn Delyn
Member
Hefin David Caerffili
Member
Helen Mary Jones Canolbarth a Gorllewin Cymru
Member
Huw Irranca-Davies Ogwr
Member
Jack Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy
Member
Jane Hutt Bro Morgannwg
Member
Janet Finch-Saunders Aberconwy
Member
Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Member
Jenny Rathbone Canol Caerdydd
Member
Jeremy Miles Castell-nedd
Member
John Griffiths Dwyrain Casnewydd
Member
Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru
Member
Julie James Gorllewin Abertawe
Member
Julie Morgan Gogledd Caerdydd
Member
Ken Skates De Clwyd
Member
Kirsty Williams Brycheiniog a Sir Faesyfed
Member
Laura Anne Jones Dwyrain De Cymru
Member
Leanne Wood Rhondda
Member
Lee Waters Llanelli
Member
Lesley Griffiths Wrecsam
Member
Llyr Gruffydd Gogledd Cymru
Member
Lynne Neagle Torfaen
Member
Mandy Jones Gogledd Cymru
Member
Mark Drakeford Gorllewin Caerdydd
Member
Mark Isherwood Gogledd Cymru
Member
Mark Reckless Dwyrain De Cymru
Member
Michelle Brown Gogledd Cymru
Member
Mick Antoniw Pontypridd
Member
Mike Hedges Dwyrain Abertawe
Member
Mohammad Asghar Dwyrain De Cymru
Member
Nathan Gill Gogledd Cymru
Member
Neil Hamilton Canolbarth a Gorllewin Cymru
Member
Neil McEvoy Canol De Cymru
Member
Nick Ramsay Mynwy
Member
Paul Davies Preseli Sir Benfro
Member
Rebecca Evans Gwyr
Member
Rhianon Passmore Islwyn
Member
Rhun ap Iorwerth Ynys Môn
Member
Russell George Sir Drefaldwyn
Member
Sian Gwenllian Arfon
Member
Simon Thomas Canolbarth a Gorllewin Cymru
Member
Steffan Lewis Dwyrain De Cymru
Member
Suzy Davies Gorllewin De Cymru
Member
Vaughan Gething De Caerdydd a Phenarth
Member
Vikki Howells Cwm Cynon
Member
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Dwyfor Meirionnydd
Close Hidlo fesul Pwyllgor