Cynulliad Cenedlaethol Cymru

:
:
:
Dangos 16 Allan o 1090
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
09/07/2020 09:15 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
08/07/2020 11:01 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
07/07/2020 13:00 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
07/07/2020 09:06 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Pleidleisiau (Dwyieithog)
06/07/2020 13:26 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
06/07/2020 09:30 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
03/07/2020 09:02 Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
02/07/2020 13:30 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
02/07/2020 09:30 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
01/07/2020 11:00 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Dim Pleidleisiau
30/06/2020 14:00 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
30/06/2020 09:30 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
29/06/2020 10:00 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
26/06/2020 09:30 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
25/06/2020 13:29 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
25/06/2020 09:31 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
Gweld mwy

Dysgu am Senedd Cymru