Cynulliad Cenedlaethol Cymru

:
:
:
Dangos 16 Allan o 825
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
17/10/2019 11:13 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
17/10/2019 09:32 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
17/10/2019 09:30 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
16/10/2019 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Dim Pleidleisiau
16/10/2019 09:30 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
16/10/2019 09:29 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
16/10/2019 09:19 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
15/10/2019 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Dim Pleidleisiau
15/10/2019 09:16 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
14/10/2019 14:02 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
14/10/2019 13:01 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
14/10/2019 10:15 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/10/2019 10:04 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/10/2019 09:30 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
09/10/2019 15:46 Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Pleidleisiau (Dwyieithog)
09/10/2019 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Dim Pleidleisiau
Gweld mwy

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru