:
:
:
Dangos 16 Allan o 1636
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
23/06/2022 09:16 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
22/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
22/06/2022 11:02 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
22/06/2022 09:00 Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
21/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
20/06/2022 14:30 Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
20/06/2022 13:00 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
16/06/2022 10:45 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
16/06/2022 09:59 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
15/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Dim Pleidleisiau
15/06/2022 09:33 Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
15/06/2022 09:31 Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
14/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
13/06/2022 14:00 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
13/06/2022 11:30 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
09/06/2022 10:00 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Pleidleisiau (Dwyieithog)
Gweld mwy