:
:
:
Dangos 16 Allan o 2313
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
18/07/2024 10:23 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
18/07/2024 10:02 Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
17/07/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
17/07/2024 10:40 Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
17/07/2024 09:36 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
17/07/2024 09:31 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
17/07/2024 09:15 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
16/07/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
16/07/2024 09:30 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
15/07/2024 13:30 Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
12/07/2024 10:10 Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/07/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
10/07/2024 10:09 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/07/2024 09:32 Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
09/07/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
08/07/2024 14:00 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
Gweld mwy