:
:
:
Dangos 16 Allan o 1317
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
25/02/2021 13:29 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
25/02/2021 09:28 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
25/02/2021 09:15 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
24/02/2021 12:45 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
24/02/2021 09:47 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
24/02/2021 09:31 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
24/02/2021 09:30 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
23/02/2021 13:29 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
23/02/2021 09:29 Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
22/02/2021 13:59 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
22/02/2021 09:00 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/02/2021 14:02 Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/02/2021 13:00 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
10/02/2021 09:46 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
09/02/2021 14:57 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
09/02/2021 13:12 Pwyllgor o’r Senedd Gyfan Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Pleidleisiau (Dwyieithog)
Gweld mwy