Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 19/09/2019 i'w hateb ar 24/09/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ54381 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu i gynnal swyddi a datblygu economaidd yn Ogwr?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ54361 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar ysgolion rhydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ54364 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am safbwynt presennol Llywodraeth Cymru ar Brexit?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ54401 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella gwasanaethau rheilffyrdd yn Islwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ54398 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnydd y bargeinion dinesig yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ54355 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran cyflawni amcanion strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ54397 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y newidiadau i gontractau athrawon cyflenwi drwy asiantaethau ledled Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ54400 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

Pa gynnydd sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i leihau nifer y bobl sy'n cysgu allan yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ54395 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro amseroedd aros orthodontig yng Nghwm Cynon?

10
OAQ54378 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sefyllfa gyfansoddiadol Cymru o fewn y Deyrnas Unedig?

11
OAQ54366 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r amserlen ar gyfer gwella lefelau ffyniant yng Nghymru?

12
OAQ54356 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/09/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft?

Dysgu am Senedd Cymru