WQ86173 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/09/2022

Sut bydd y Gweinidog yn sicrhau nad yw cynghorwyr yn cael eu heithrio o gyfarfodydd ar safleoedd yn eu ward sy'n cynnwys aelodau cabinet y cyngor ac aelodau'r cyhoedd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 07/10/2022

The arrangements in place to facilitate site visits, including who may attend and under what circumstances are a matter for each local authority to determine and communicate to members. Any issues arising from the application of the arrangements should be addressed locally.