WQ85877 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/08/2022

Pa gamau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i reoli'r achosion o frech y mwncïod yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 22/08/2022