WQ85863 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/08/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau nifer y myfyrwyr o Gymru sy'n mynychu sefydliadau addysg uwch ledled y DU gan gynnwys eu hethnigrwydd a statws economaidd-gymdeithasol, wedi'i dorri i lawr yn ôl y canran o'r myfyrwyr?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 25/08/2022