WQ85815 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/08/2022

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i atal Chwaraeon Cymru rhag ceisio darparwr allanol i redeg Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai a chymryd drosodd cyflogaeth ei staff yn sgil sylwadau'r Prif Weinidog ar 7 Mehefin 2022 nad yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi ei preifateiddio?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar 22/12/2022