WQ85632 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/08/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu amddiffyn hawl defnyddwyr Cymru i ddewis a ydynt yn prynu cynhyrchion bwyd sy'n cynnwys cynhwysion penodol ymhellach i gynlluniau Llywodraeth y DU i dynnu technegau peirianneg genetig o gwmpas rheoliadau addasu genetig a gofynion labelu?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 18/08/2022

I and the Minister for Climate Change have formally written to the UK Government, in June of this year regarding their Genetic Technology (Precision Breeding ) Bill.

The Welsh Government continues to engage with DEFRA and the Devolved Administrations to discuss proposals in relation to the removal of gene editing techniques from the scope of genetic modification regulations and labelling requirements.

Protecting Welsh Consumers’ rights to choose whether they want to purchase food products which contain gene edited ingredients will be at the forefront of those discussions.