Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80514 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2020

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch darparu cymorth ariannol i fusnesau mewn sectorau lle bydd y cyfyngiadau'n parhau hiraf, yng ngoleuni sylwadau a wnaed gan Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru mewn sesiwn holi ac ateb gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru Wedi'i ateb ar 11/06/2020

I have weekly meetings with the Parliamentary Under Secretary of State (Minister for Business and Industry) Nadhim Zahawi MP and the Secretary of State for Wales and make representations to them both about financial support to business provided by the UK Government and in particular, asked both to consider bespoke support for sectors such as tourism and heritage who will be most impacted. I have also sent representations with the Minister for Finance and Trefnydd, to the Chancellor Rishi Sunak MP, the latest of which was dated 4th June and I have placed a copy of this letter in the members library.

 

Dysgu am Senedd Cymru