Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80512 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2020

Gydag argyfwng coronafeirws yn achosi cynnydd yn nifer y galwadau i wasanaethau cynghori ar gyfer anhwylderau bwyta, pryd y mae'r Gweinidog yn rhagweld y bydd arian ychwanegol ar gael yn y dyfodol i wella gwasanaethau anhwylderau bwyta?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 12/06/2020

The Welsh Government is currently responding to a far higher than normal volume of Written Questions and requests for information from Members, whilst also dealing with a public health emergency. We are working hard to reply to all requests for information as quickly as possible. However, in some instances there may be a delay, such as in this case. I will write to you with a substantive response to your question, which will also be published on the record. I thank you and other Members for your patience.

Dysgu am Senedd Cymru