Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80509 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y paratoadau ar gyfer cyflwyno gwaharddiad ar werthu cathod a chŵn yng Nghymru gan drydydd parti?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 12/06/2020

The process of drafting new legislation for a ban of commercial third party sales has begun. Dependant on the finer detail and the legislative journey, I anticipate we would be looking for the Regulations to be laid and made as quickly as possible with a coming in to force date providing an adequate cushion for both business and enforcement changes to be made.

Dysgu am Senedd Cymru