Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80354 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o bobl, a ddiffinnir fel rhai 'eithriadol o agored i niwed', gan Lywodraeath Cymru yn y Canllawiau ar Warchod ac Amddiffyn ar Sail Feddygol, ac y gofynnir iddynt warchod yn eu cartrefi am 12 wythnos, sydd o fewn pob un o'r wyth grŵp, a'r pum is-grŵp o ganserau penodol, a restrir ym Mhwynt 2?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dysgu am Senedd Cymru