WQ80354 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o bobl, a ddiffinnir fel rhai 'eithriadol o agored i niwed', gan Lywodraeath Cymru yn y Canllawiau ar Warchod ac Amddiffyn ar Sail Feddygol, ac y gofynnir iddynt warchod yn eu cartrefi am 12 wythnos, sydd o fewn pob un o'r wyth grŵp, a'r pum is-grŵp o ganserau penodol, a restrir ym Mhwynt 2?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 05/06/2020

Since the exercise to protect people who are classified as extremely vulnerable began, 130,000 people have been identified by searching NHS databases and by clinicians in both primary and secondary care against the specified clinical criteria agreed by the four chief medical officers in the UK.  

I do not intend to provide detailed breakdowns of the shielded group due to the complexity of the process, not least because the criteria and data are regularly refined. 

I can confirm the Cancer Network Information System Cymru (CaNISC) is one of the NHS databases which is regularly searched as part of this exercise to ensure all relevant cancer patients are added to the shielding group.