WQ80353 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i ddefnyddio safleoedd dros dro, megis Ysbyty Calon y Ddraig ar gyfer sefydlu cyfleuster ynysu cam-i-lawr addas a cham i fyny addas er mwyn galluogi cartrefi gofal i gael rhywfaint o ddiogelwch rhag Covid-19?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 05/06/2020