WQ80352 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

Yn dilyn cyhoeddiad cychwynnol y Gweinidog o £40 miliwn i gefnogi gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion yn ystod y pandemig coronafeirws, pa gyllid ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei ddarparu ar gyfer y sector drwy gronfa caledi Covid-19 llywodraeth leol?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru | Wedi'i ateb ar 05/06/2020

We are currently reviewing the options to financially support the adult social care sector with a view to confirming shortly the future arrangements.