Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80352 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

Yn dilyn cyhoeddiad cychwynnol y Gweinidog o £40 miliwn i gefnogi gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion yn ystod y pandemig coronafeirws, pa gyllid ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei ddarparu ar gyfer y sector drwy gronfa caledi Covid-19 llywodraeth leol?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dysgu am Senedd Cymru