WQ80345 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

Ymhellach i WAQ79892, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd y canllawiau ynghylch datblygu polisi tacsis ehangach, y cyfeirir atynt yn ei ateb, yn cael eu cyhoeddi?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru | Wedi'i ateb ar 05/06/2020

I am unable to provide a precise date at the moment as the work has been delayed due to the Covid-19 outbreak. It is my intention that it will be completed later in the summer.