Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79662 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/03/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a oes terfyn uchaf o ran gwerth ardrethol busnesau sy'n gymwys ar gyfer y cynllun rhyddhad ardrethi busnes, yn erbyn pob sector busnes?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru