Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79661 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/03/2020

Pa adnoddau ariannol a dynol ychwanegol a fydd yn cael eu darparu i Busnes Cymru i sicrhau y gellir cael cyngor a chymorth amserol ar gyfer yr holl fusnesau y mae'r achosion o coronafeirws yn effeithio arnynt?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru