Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79660 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/03/2020

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i atal y cynnydd o 150 y cant yn y dreth gyngor eiddo gwag yn ystod ac ar ôl yr achosion presennol o coronafeirws?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru