Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79659 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/03/2020

Ymhellach i ddatganiad yn y cyfarfod llawn ar 24 Mawrth, a wnaiff y Gweinidog roi rhagor o fanylion am gytundebau gyda dau ddarparwr mawr yn y sector preifat ar gyfer profion coronafeirws y mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno arnynt.

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru