Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79658 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/03/2020

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda'r sector bancio i sicrhau bod gan fanciau ddigon o staff a chapasiti i ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau gan fusnesau yng Nghymru?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru