Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79657 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/03/2020

Gan bod rheolau archwiliadau wedi'u llacio oherwydd achosion o coronafeirws, pa fesurau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod ysbytai a lleoliadau gofal iechyd eraill yn dilyn canllawiau PPE wrth ymdrin â chleifion?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru