Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79656 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddweud pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda gweithgynhyrchwyr argraffu 3D i helpu i gynyddu'r cyflenwad o offer diogelwch llygaid ar gyfer staff rheng flaen y GIG a gofal cymdeithasol ar frys?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru