Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79639 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2020

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda sefydliadau ariannol ynghylch gwarantu cyllid i fusnesau gwledig yng Nghymru?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru