Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79638 Datganodd yr Aelod fuddiant (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau mai ei bwriad fydd talu'r Cynllun Taliad Sylfaenol ar y cyfle cyntaf posibl ym mis Hydref 2020 a sicrhau bod taliadau ymlaen llaw ar gael i ffermwyr o dan y cynllun benthyciadau?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru