Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79637 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a oes cais wedi'i wneud am force majeure mewn perthynas â thaliadau ffermio sylfaenol i'r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2021?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru