Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79636 Datganodd yr Aelod fuddiant (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi manylion y cymorth sydd ar gael i fudiadau elusennol a'r trydydd sector i'w helpu i ymdopi gydag effeithiau'r achosion o coronafeirws?

I'w ateb gan: Prif Weinidog

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru