Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79633 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2020

Fel ar ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020, a wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr o gynghorau yng Nghymru nad ydynt ar hyn o bryd yn darparu/derbyn darpariaeth mewn ysgolion awdurdodau lleol ar gyfer plant y mae eu rhieni yn gweithio yn sector y gweithiwr allweddol cynhyrchu bwyd?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Addysg

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru