Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79446 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/02/2020

Faint o arian y mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi'i gael o bob ffrwd ariannu Ewropeaidd, ynghyd ag unrhyw arian cyfatebol, ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Wedi'i ateb ar 19/02/2020

I will write to you as soon as possible and a copy of letter will be published on the internet.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru