Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79435 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/02/2020

A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad o'r cyllid a ddarparwyd ar gyfer prosiectau awdurdodau lleol a phrosiectau preifat o dan raglen Datblygu Gwledig 2014-2020?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 19/02/2020

A total of £46,364,455 has been awarded to Local Authorities under the current Rural Development Programme, with a further £600,643,737 awarded to private businesses.

Full details of financial allocation, commitments and spend are published on the following website.

www.gov.wales/rural-development-plan-money-allocated-committed-and-spent.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru