Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79430 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/02/2020

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru am ymgynghoriad cyhoeddus ar gais i waredu mwd o Hinkley Point yn nyfroedd Caerdydd, a wnaiff y Prif Weinidog hwyluso'r broses o ffurfio'r pwyllgor arbenigol y mae eisoes wedi ymrwymo i'w sefydlu, fel y gall helpu i bennu'r drwydded forol angenrheidiol?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Wedi'i ateb ar 19/02/2020

The Expert Group is in the process of formation and I hope to make an announcement shortly.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru