Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79314 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ymhelaethu ar unrhyw anhawsterau sy'n atal y Gweinidog rhag cyflwyno cwotau blynyddol ar gyfer sicrhau hyfforddiant drwy'r Gymraeg i'r rheini sy'n hyfforddi i fod yn rhan o'r gweithlu meddydol, ynghyd â'r newidiadau i gyfraith neu bolisi fyddai eu hangen i oresgyn yr anhawsterau hynny?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru