Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79313 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2020

A oes unrhyw anhawster, cyfreithiol neu fel arall, sy'n atal y Gweinidog rhag cyflwyno cwotau blynyddol fyddai'n sicrhau bod cyfran o'r rheiny sy'n hyfforddi i fod yn rhan o'r gweithlu meddygol yn dilyn eu hyfforddiant naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru