Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79312 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2020

Ymhellach i WAQ79082, a wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen ar gyfer cyhoeddi'r 16 o newidiadau i'r cytundeb grant ODP?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru