Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79184 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/12/2019

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr adolygiad o ostwng y terfyn cyflymder ar yr A487 ym Mhenparcau?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Wedi'i ateb ar 05/12/2019

The Speed Limit Review work is currently ongoing and is programmed to be completed by the end of this financial year. Any works or actions arising from the review will be prioritised and subject to availability of funding.

Dysgu am Senedd Cymru