Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79183 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/12/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddarparu rhestr lawn o weinidogion sydd naill ai wedi cyfeirio eu hunain, neu sydd wedi’u cyfeirio gan eraill, o dan y cod gweinidogol ers i chi ddechrau yn y swydd, gan ddatgelu manylion llawn yr atgyfeiriad(au)?

I'w ateb gan: Prif Weinidog

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru