Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79180 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/12/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu faint o fydwragedd ymgynghorol a gyflogir ar hyn o bryd gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 10/12/2019

The number of consultant midwives employed by each health board in Wales in shown in the following table:

Organisation

Headcount

Aneurin Bevan UHB

1

Betsi Cadwaladr UHB

1

Cardiff & Vale UHB

2

Cwm Taf Morgannwg UHB

2*

Hywel Dda UHB

1

Powys THB

1

Swansea Bay UHB

1

Grand Total

9


*One permanent and one temporary. The additional temporary post supports changes in services brought about by the boundary change and is supporting actions related to the special measures in maternity services.

Dysgu am Senedd Cymru