Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79178 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar 21 Tachwedd 2019 mai cymorth cyfyngedig y mae awdurdodau lleol yn ei gael gan Lywodraeth Cymru, a chadarnhau a yw hyn yn rhannol oherwydd mai tîm bach, sydd wedi profi trosiant sylweddol, yw'r Tîm Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Wedi'i ateb ar 11/12/2019

The Welsh Government strives to support local authorities to implement its policies, striking a balance between national leadership and support, and enabling public servants to exercise professional judgement at local level. 

The Welsh Government has co-produced with local authorities and other key stakeholders, a range of guidance to support them to exercise that judgement.  Officials also host a number of stakeholder groups, such as the practice-sharing meetings for perpetrator services, a Sustainable Funding Group and will shortly be reinstating the All Wales Learning Group.  Local authorities are represented at these meetings. 

Officials conduct quarterly face-to-face meetings with each of the regions to discuss their VAWDASV delivery plans and to review progress.  This is an opportunity to raise questions and clarify expectations, and there is regular communication between meetings.

As with other public services, the Welsh Government manages its resources within a tight budget. The VAWDASV team has been relatively stable over the past two years.

Dysgu am Senedd Cymru