Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79178 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar 21 Tachwedd 2019 mai cymorth cyfyngedig y mae awdurdodau lleol yn ei gael gan Lywodraeth Cymru, a chadarnhau a yw hyn yn rhannol oherwydd mai tîm bach, sydd wedi profi trosiant sylweddol, yw'r Tîm Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol?

I'w ateb gan: Prif Weinidog

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru