Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79177 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i godi ymwybyddiaeth o ganser y fron ymhlith dynion a sut i chwilio am symptomau?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru