Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79170 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2019

A wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr o'r trenau a gafodd eu canslo a phob achos o oedi ar wasanaethau a drefnwyd ar y rheilffordd rhwng Maesteg a Phen-y-bont ar Ogwr, wedi'u gwahanu fesul diwrnod, ar gyfer pob mis, dros y 3 blynedd diwethaf?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Wedi'i ateb ar 04/12/2019

This information is provided at Annex A.

Dysgu am Senedd Cymru