Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79063 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/11/2019

Ymhellach i'r gwelliannau arfaethedig i'r A55 yng nghyffordd 19 cyfnewidfa Glan Conwy, a'r disgwyliad y bydd y llif traffig yn gwella ar hyd yr A470 tua'r Gogledd, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau a fydd Llywodraeth Cymru yn ystyried darparu llwybr cerdded a llwybr beicio mwy diogel wrth ymyl y briffordd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 19/11/2019

My response to your previous question, WAQ78891, has already answered this. As noted in my response to WAQ78956, a public meeting will be held from 14:30-19:00 on the 14 November at Church Hall, Church Street, Glan Conwy and will be providing further information.

Dysgu am Senedd Cymru