Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ79062 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/11/2019

Pa delerau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnwys yn y contractau gwasanaethau bysiau Traws Cymru i sicrhau bod gwasanaethau'n ddibynadwy ledled Cymru, ac os o gwbl, a yw'r rhain yr un fath ar gyfer pob darparwr gwasanaeth?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Wedi'i ateb ar 18/11/2019

All TrawsCymru contracts require operators to ensure 95% of services run on time – no less than 1 minute early or 5 minutes late at key timing points. This is the quality standard set by the Welsh Traffic Commissioners.

Dysgu am Senedd Cymru