Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78999 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2019

Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i helpu ffermwyr sy'n dioddef cholledion ariannol ac amharu ar eu busnes yn sgil y ffaith bod Tomlinsons Dairies wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 24/10/2019

Welsh Government has worked closely with Tomlinson’s Dairies over the past 18 months to try and help them resolve their ongoing business issues. We have established a task force to work directly with the staff affected by the closure and are working with Farming Unions and other stakeholders to provide support at this difficult time.

Dysgu am Senedd Cymru