Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78985 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/10/2019

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr wedi'i ddynodi'n Ganolfan ar gyfer Trawma Mawr i dde Cymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru