Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78983 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/10/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu (a) cyfraddau goroesi (b) nifer yr apwyntiadau meddygon teulu cyn diagnosis ac (c) cyfraddau atgyfeirio ar gyfer canser y gwaed ar gyfer pob un o'r pum mlynedd diwethaf ac ymrwymo i gyhoeddi data o'r fath yn y dyfodol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 24/10/2019

The Welsh Government does not routinely collect cancer survival rates, the number of GP appointments before diagnosis or the referral rates by tumour type. However, the number of referrals confirmed as haematological cancer by a specialist, is set out below. This is un-validated data.

  Number of referrals received and confirmed urgent by the specialist
2014-15 398
2015-16 539
2016- 17 600
2017-18 580
2018-19 681
   
April- August 2019 296

Source: Welsh Government (cancer waiting times)

Survival data by tumour type is available from the Wales Cancer Intelligence and Surveillance Unit at Public Health Wales NHS Trust: http://www.wcisu.wales.nhs.uk/home

Dysgu am Senedd Cymru