Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78673 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/08/2019

Faint o bwyntiau gwefru ceir trydan sydd i'w cael mewn safleoedd a gaiff eu rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n weithredol ar hyn o bryd?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 19/08/2019

I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the Internet.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru