Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78668 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/08/2019

Yn dilyn y canfyddiad y gall meddygaeth gerddorol fod mor effeithiol â thawelydd, a wnaiff y Gweinidog esbonio a yw triniaeth o'r fath ar gael ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru ar wahân, a nodi faint o arian y mae Llywodraeth Cymru wedi'i fuddsoddi yn yr arbenigedd yn ystod 2017/18 a 2018/19?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 16/08/2019

The findings were based on a single recently-published clinical trial in the United States.  Music medicine as sedation is not offered routinely within NHS Wales at present and it would be for health boards to decide whether to participate in any NHS-based trail or otherwise offer music medicine.

We are continuing to implement and fund our commitment to improve access to psychological therapies, which includes music therapy

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru