Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78579 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am benderfyniad rhai awdurdodau lleol i roi terfyn ar gaffael nwyddau o diriogaethau sydd wedi'u meddiannu, a nodi a yw Llywodraeth Cymru wedi darparu unrhyw ganllawiau i awdurdodau lleol sy'n ystyried penderfyniadau tebyg?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Wedi'i ateb ar 19/07/2019

The Welsh Government commends the actions of those local authorities which have passed motions to end the procurement of goods from occupied territories.

The Welsh Government operates within the framework set by the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015) which are underpinned by the principles of fairness, transparency and non-discrimination. Any policy to end the procurement of goods from businesses solely on the basis that they operate, or source, from within the occupied territories would not be compliant with the grounds for exclusion in the PCR 2015. As a result, the Welsh Government has not issued any guidance to local authorities contemplating similar decisions.

Dysgu am Senedd Cymru