Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78576 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2019

Faint o gleifion yng Nghymru sydd wedi cael Liothyronîn ar bresgripsiwn wedi'i ariannu gan y GIG drwy GIG Cymru ym mhob un o'r 5 mlynedd diwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 16/07/2019

We do not hold any data on the number of patients prescribed liothyronine.  The total number of NHS prescriptions for products containing liothyronine and their cost for the period 2013 to 2017 can be found in the attached table.  Data for 2018 will be published later this year.

Table: Number and cost of prescriptions for liothyronine and products containing liothyronine in Wales 2013 to 2017 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Total number of  prescriptions

2,867

3,186

3,149

3,229

3,076

Total cost

£363,924

£580,912

£821,981

£1,252,932

£1,234,120

 

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru