Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78574 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2019

A wnaiff y Gweinidog roi esboniad ynghylch pam mai drwy bresgripsiwn yn unig y mae'r feddyginiaeth Liothyronîn ar gael ac nid fel meddyginiaeth dros y cownter?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 16/07/2019

Liothyronine is a prescription only medicine. The legal classification of medicines in the UK is a matter for the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), it is not devolved to the Welsh Ministers. The legal classification of a medicine determines whether or not it can be sold or supplied without a prescription. A number of factors are considered in determining the classification of a medicine, these include its safety profile and how much health professional input is needed to diagnose and treat the conditions for which the medicine might be used.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru