Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78560 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ymchwilio i honiadau bod Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi canslo apwyntiadau cleifion oherwydd diffyg lle i gadeiriau olwyn ac, os felly, egluro pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i atal hyn?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 16/07/2019

The Welsh Ambulance Services NHS Trust cannot cancel appointments and I am unaware of any systemic issues. It is inevitable, though, that a small percentage of the three quarters of a million journeys undertaken each year by Non Emergency Patient Transport Services may need to be cancelled for a variety of reasons.

I will ask officials to explore directly with the Chief Ambulance Services Commissioner should the Member wish to provide specific detail relating to her concern.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru